สื่อการเรียนการสอน

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
ชุดฝึกนี้น่าสนใจครับมีใบงานสีสันสวยงามมากครับ  22 ก.ค. 2559 23:23 สพป. หนองคาย เขต 2
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
ชื่อว่าเกมส์ปราสาทคำศัพท์ เป็นเกมส์ที่สร้างจากโปรแกรม Excel สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้นในการที่จะฝึกภาษาอังกฤษ รับรองได้ทั้งความสนุกและสาระ  22 ก.ค. 2559 23:23 สพป. หนองคาย เขต 2
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
  22 ก.ค. 2559 23:23 สพป. หนองคาย เขต 2
ċ

ดู
  22 ก.ค. 2559 23:23 สพป. หนองคาย เขต 2
ċ

ดู
รายละเอียดดังนี้ 1. My ABC (มีลักษณะเป็นเกมคลิกรูปภาพให้ตรงกับตัวอักษรขึ้นต้น A ถึง Z) 2. Phonics Sound_2 (สอนการประสมคำศัพท์ง่ายๆ เช่น bat hat mat) 3. Phonic_2 (สอนคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว A ถึง Z) 4. Units Phonics ทุกไฟล์มีภาพเคลื่อนไหวสีสันสวยงามพร้อมการออกเสียงจากเจ้าของภาษา  22 ก.ค. 2559 23:23 สพป. หนองคาย เขต 2
ċ

ดู
รายละเอียดดังนี้ 1. My ABC (มีลักษณะเป็นเกมคลิกรูปภาพให้ตรงกับตัวอักษรขึ้นต้น A ถึง Z) 2. Phonics Sound_2 (สอนการประสมคำศัพท์ง่ายๆ เช่น bat hat mat) 3. Phonic_2 (สอนคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว A ถึง Z) 4. Units Phonics ทุกไฟล์มีภาพเคลื่อนไหวสีสันสวยงามพร้อมการออกเสียงจากเจ้าของภาษา  22 ก.ค. 2559 23:23 สพป. หนองคาย เขต 2
ċ

ดู
  22 ก.ค. 2559 23:23 สพป. หนองคาย เขต 2
ċ

ดู
  22 ก.ค. 2559 23:23 สพป. หนองคาย เขต 2
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
  22 ก.ค. 2559 23:23 สพป. หนองคาย เขต 2
ċ

ดู
  22 ก.ค. 2559 23:23 สพป. หนองคาย เขต 2
ċ

ดู
  22 ก.ค. 2559 23:23 สพป. หนองคาย เขต 2
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
โปรแกรมบริหารจัดการห้องสมุดพร้อมวิธีใช้ น่าทั้งการติดตั้งและการใช้งาน ลองแล้วใช้ง่ายจริงๆ  22 ก.ค. 2559 23:23 สพป. หนองคาย เขต 2
ċ

ดู
เป็นอีกโปรแกรมทางเลือกหนึ่ง ซึ่งเป็นโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ หาค่าความยากง่าย อำนาจจำแนก และอื่นๆ  22 ก.ค. 2559 23:23 สพป. หนองคาย เขต 2
ċ

ดู
โปรแกรมนี้เป็น โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบหาค่าสถิติพื้นฐานต่าง ๆ และหาค่าความยากง่าย,อำนาจจำแนก ใช้ง่าย มีคู่มืออธิบายวิธีใช้พร้อมภาพประกอบ ประมวลผลได้เร็วจริงๆ แถมแสดงผลออกมาในรูปของ word สะดวกต่อการก็อปไปใช้ เอาไปใช้แล้วได้ผลอย่างไรก็นำมาแบ่งปันด้วยครับ  22 ก.ค. 2559 23:23 สพป. หนองคาย เขต 2
ċ

ดู
เป็นโปรแกรมที่ทำให้คุณสร้างแบบทดสอบสำหรับนำไปติดเว็บไซต์ หรือเว็บบล็อกสำหรับสร้างบทเรียนต่าง ๆ มีลักษณะแบบทดสอบหลากหลายประเภท และนำเข้าข้อมูลผ่านไฟล์ Excel ได้ด้วย  22 ก.ค. 2559 23:23 สพป. หนองคาย เขต 2
ċ

ดู
สามารถนำไปสร้างเป็นใบงานภาษาไทยได้เช่นกัน สามารถสร้างได้ทั้ง wordsearch ,multiply choice,word jumble,word link,word shape,missing letter ฯลฯ  22 ก.ค. 2559 23:23 สพป. หนองคาย เขต 2
Comments