การอ่านออกเขียนได้

เครื่องมือทดสอบการอ่าน-เขียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2559

โพสต์9 ก.พ. 2560 19:50โดยnki2 admin   [ อัปเดต 9 ก.พ. 2560 19:52 ]


เครื่องมือทดสอบการอ่าน-เขียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2559

โพสต์20 พ.ย. 2559 16:15โดยnki2 admin

ครั้งที่ 3-2559

เครื่องมือการทดสอบอ่าน-เขียน ครั้งที่ 2

โพสต์20 ส.ค. 2559 20:06โดยnki2 admin

ข้อสอบการอ่านเขียนครั้งที่ 2


มีปัญหาการดาวน์โหลดเครื่องมือการอ่าน-เขียน ติดต่อ ศน.จักรพัฒน์  สมบูรณ์  LineID:x-jakkapat  หรือโทร 0879061032

สรุปผลการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ช้นป.1-6 ครั้งที่ 1

โพสต์20 ส.ค. 2559 19:52โดยnki2 admin   [ อัปเดต 20 ส.ค. 2559 20:02 ]

สรุปภาพรวมรายโรงเรียนจากระบบ e-mes ครั้งที่ 1

จาก emeข้อมูลการอ่านเขียนรายโรง

คะแนนรายโรงครั้งที่ 1ผลการประเมินการอ่าน เขียน ปีการศึกษา 2558

โพสต์29 มิ.ย. 2559 19:06โดยnki2 admin

การประเมินผลการอ่านเขียน ประจำปีการศึกษา 2558 แบ่งการประเมินออกเป็น 5 ครั้ง ดังเอกสารแนบ


1-5 of 5