ผลการประเมินการอ่าน เขียน ปีการศึกษา 2558

โพสต์29 มิ.ย. 2559 19:06โดยสพป. หนองคาย เขต 2
การประเมินผลการอ่านเขียน ประจำปีการศึกษา 2558 แบ่งการประเมินออกเป็น 5 ครั้ง ดังเอกสารแนบ


ċ
ภาคเรียนที่ 1.2558.rar
(81k)
สพป. หนองคาย เขต 2,
22 ก.ค. 2559 23:23
ċ
ภาคเรียนที่ 2.2558.rar
(127k)
สพป. หนองคาย เขต 2,
22 ก.ค. 2559 23:23
Ĉ
สพป. หนองคาย เขต 2,
22 ก.ค. 2559 23:23
Comments