ขยายผลทางไกลผ่านดาวเทียม

การรายงาน DLTV ผ่าน EVAL ภายใน 30 พ.ย.58

โพสต์26 พ.ย. 2558 18:47โดยสพป. หนองคาย เขต 2

คลิปวิธีการรายงาน DLTV ผ่านระบบ EVAL

การรายงาน DLTV ผ่าน EVAL สำหรับผู้บริหาร

วิดีโอ YouTube


การรายงาน DLTV ผ่าน EVAL สำหรับผู้บริหาร 

วิดีโอ YouTubeการประเมินผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๕๘

โพสต์17 พ.ย. 2558 15:47โดยสพป. หนองคาย เขต 2

ให้โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงรายงานตามแบบประเมินโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๑. แบบประเมินครูผู้สอน ตามยุทธศาสตร์ ๖ (กรอกแบบประเมินทุกระดับชั้น)
๒. แบบประเมินคุณภาพสถานศึกษา (กรอกแบบประเมินทุกระดับชั้น)สรุปการรายงานข้อมูล

สรุปการรายงานประเมินตนเองของผู้สอน

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget


สรุปแบบประเมินคุณภาพสถานศึกษา

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget


คาด ต.ค.จัดซื้อจานรับสัญญาณดาวเทียมเรียนทางไกลครบ 100%

โพสต์25 ก.ย. 2557 20:08โดยสพป. หนองคาย เขต 2

.....

 สพฐ. มั่นใจ ต.ค. นี้ ติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณใน ร.ร. ครบ 100% “กมล” รับไม่ได้ทำสเปกใหม่แต่ใช้สเปกกลางที่เป็นของ ร.ร.วังไกลกังวล ย้ำทำโปร่งใสส่งผู้ตรวจราชการ สพฐ. ลงติดตามผลการการจัดซื้อของทุกโรงเรียน ไม่ใช้วิธีการสุ่มตรวจ ยังรายงานฝ่ายสังคมทุกสัปดาห์
       
       วันนี้ (23 ก.ย.) นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้อนุมัติกรอบวงเงิน 1,318 ล้านบาท เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นำไปเติมเต็มในโครงการขยายผลการศึกษาทางทางไกลผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนวังไกลกังวลให้สมบูรณ์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557 นั้นขณะ นี้ สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณลงไปยังสถานศึกษาเพื่อจัดซื้อชุดอุปกรณ์ในการรับสัญญาณ ถ่ายทอดจากวังไกลกังวล โดยการจัดซื้อนั้นจะมีทั้งโรงเรียนที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างครบทั้งชุด และบางโรงเรียนจัดซื้อทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุด ซึ่ง สพฐ.เปิดโอกาสให้โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง เบื้องต้นได้รับรายงานว่ามีการดำเนินการจัดซื้อไปแล้ว 70-80% คาดว่า ในเดือนตุลาคมนี้จะแล้วเสร็จทั้ง 100% สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เต็มรูปแบบครบทุกวิชาใน
       
       นายก มล กล่าวถึงกรณีมีการร้องเรียนไม่มีการตั้งกรรมการกำหนดสเปก ในการจัดซื้อโทรทัศน์ (TV) ขนาด 32 นิ้ว และ ไม่ผ่านการประชาพิจารณ์ ผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ (พ.ร.บ.) ฮั้ว พ.ศ.... ว่า ยอมรับว่าไม่มีการตั้งกรรมการเพื่อจัดทำสเปก ทั้งนี้ เนื่องจาก สพฐ. ขอใช้สเปกกลางของโรงเรียนวังไกลกังวลที่มีอยู่แล้วมาใช้ ซึ่งก็ได้ขออนุมัติจากสำนักงบประมาณและคณะรัฐมนตรีมาขออนุมัติจัดซื้อจัด จ้าง ส่วนกรณีที่ต้องใช้ทีวีขนาด 32 นิ้วขึ้นไป นั้นก็เป็นสเปกกลางของโรงเรียนวังไกลกังวลกำหนดมาเช่นเดียวกัน เพราะเดิมโรงเรียนใช้ทีวีขนาด 21 นิ้ว เด็กมองไม่ค่อยเห็น นโยบาย คสช. ก็ระบุไว้ชัดให้จัดซื้อใหม่ด้วย และ สพฐ. ก็ตรวจสอบแล้วว่ามีบริษัทที่สามารถขายได้หลาย 10 บริษัท ซึ่งก็ไม่ได้มีการล็อกสเปกให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งเข้ามาขาย
       
       “ก่อน ที่จะประกาศ สพฐ. ก็ได้หารือทางฝ่ายสังคมจิตวิทยา มีทหารที่มีความรู้ทางด้านนี้มาช่วยดู ซึ่งก็เห็นว่าเป็นสเปคกลางที่สามารถใช้ได้ ส่วนเรื่องการประชาพิจารณ์นั้นก็ไม่จำเป็นต้องประชาพิจารณ์อีก เพราะก่อนหน้านี้โรงเรียนวังไกลวังกลได้ทำประชาพิจารณ์มาแล้วถึงได้จัดทำ เป็นสเปกมาแล้ว ทั้งนี้ จากการตรวจสอบในพื้นที่ก็ไม่มีปัญหาอะไร เพราะโรงเรียนได้ซื้อกระจัดกระจายทุกยี่ห้อ” นายกมล กล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม ได้ส่งผู้ตรวจราชการ สพฐ. เป็นหัวหน้าทีมลงพื้นที่ทุกจังหวัด และให้ติดตามทุกโรงเรียนว่าซื้อทีวียี่ห้ออะไร เมื่อไหร่ โดยจะตรวจทุกแห่งไม่ใช่การสุ่มตรวจ ซึ่งข้อมูลจะเข้ามา สพฐ. ทุกวัน และจะรู้ว่าบริษัทไหนขายได้กี่เครื่องและรายงานไปยังฝ่ายสังคมจิตวิทยาทุก สัปดาห์
       
       ด้าน พล.ท.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่พบว่ามีอะไรผิดปกติในเรื่องดังกล่าว ซึ่งทาง สพฐ. ก็ได้มีการลงติดตามตรวจสอบการทำงาน และตนเชื่อว่า สพฐ. จะดำเนินการอย่างโปร่งใส และตนได้เน้นย้ำเรื่องปัญหาการทุจริตว่าต้องไม่มีมาตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง ด้วย


ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการ

อบรมการจัดการศึกษาทางไกลฯ สำหรับ ผอ.รร. และคณะกรรมการฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์7 ก.ย. 2557 14:38โดยสพป. หนองคาย เขต 2

อบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบั­ติ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในหัวข้อเสวนา "เส้นทางสู่ความสำเร็จในการจัดการศึก­ษาทางไกลผ่านดาวเทียมระดับโรงเรียน" มีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ 1.รศ.นราพร จันทร์โอชา รองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเที­ยม 2.อนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ­ถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 3.บุญรัฐ หลักแหลม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง จังหวัดพังงา และ 4.บัณฑูร พลเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเถรพลาย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี ไชยวัฒน์ อนุตระกูลชัย เป็นผู้ดำเนินรายการ

วิดีโอ YouTube


การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามแนวพระราชดำริ

โพสต์29 ส.ค. 2557 22:52โดยสพป. หนองคาย เขต 2

วิดีโอ YouTube


นโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

โพสต์29 ส.ค. 2557 22:42โดยสพป. หนองคาย เขต 2

วิดีโอ YouTube


การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

โพสต์29 ส.ค. 2557 22:41โดยสพป. หนองคาย เขต 2

วิดีโอ YouTube


1-10 of 11