การประเมินผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๕๘

โพสต์17 พ.ย. 2558 15:47โดยสพป. หนองคาย เขต 2
ให้โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงรายงานตามแบบประเมินโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๑. แบบประเมินครูผู้สอน ตามยุทธศาสตร์ ๖ (กรอกแบบประเมินทุกระดับชั้น)
๒. แบบประเมินคุณภาพสถานศึกษา (กรอกแบบประเมินทุกระดับชั้น)สรุปการรายงานข้อมูล

สรุปการรายงานประเมินตนเองของผู้สอน

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget


สรุปแบบประเมินคุณภาพสถานศึกษา

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget


Comments