แนวทางการจัดการชั้นเรียน และการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูโรงเรียนปลายทาง

โพสต์29 ส.ค. 2557 22:40โดยสพป. หนองคาย เขต 2
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ครูปลายทางเป็นบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการจั­ดการเรียนการสอน เพราะเป็นผู้ที่คอยกำกับ ดูแล และใกล้ชิดกับนักเรียน คุณครูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 มีขั้นตอนการดำเนินงานทั้ง การเตรียมการสอนล่วงหน้า กำกับ ดูแล สังเกต การเรียนรู้ของนักเรียน บันทึกผลหลังการสอน และฝึกฝนนักเรียนให้มีวินัย เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์และประสบคว­ามสำเร็จในการเรียนด้วยการใช้การศึกษาทางไ­กลผ่านดาวเทียม

วิดีโอ YouTubeComments