อบรมการจัดการศึกษาทางไกลฯ สำหรับ ผอ.รร. และคณะกรรมการฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์7 ก.ย. 2557 14:38โดยสพป. หนองคาย เขต 2
อบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบั­ติ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในหัวข้อเสวนา "เส้นทางสู่ความสำเร็จในการจัดการศึก­ษาทางไกลผ่านดาวเทียมระดับโรงเรียน" มีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ 1.รศ.นราพร จันทร์โอชา รองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเที­ยม 2.อนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ­ถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 3.บุญรัฐ หลักแหลม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง จังหวัดพังงา และ 4.บัณฑูร พลเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเถรพลาย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี ไชยวัฒน์ อนุตระกูลชัย เป็นผู้ดำเนินรายการ

วิดีโอ YouTube


Comments