การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ ประจำปี 2556 (Speech Contest 2013

โพสต์8 ส.ค. 2557 23:55โดยสพป. หนองคาย เขต 2

 

นักเรียนจากโรงเรียนสุทธสิริโสภาและโรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตตรวจราชการที่ 10

สรุปผลการแข่งขันได้ดังนี้
เด็กหญิงวริศรา กรมนันทร นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนสุทธสิริโสภา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับชั้น ป.4-6 ประเภทโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (ผู้เข้าแข่งขัน 20 คน)
เด็กพิชาภรณ์ กระทู่นันต์ นักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต ได้อันดับที่ 9 ระดับชั้น ป.1-3 ประเภทโรงเรียนเอกชน (ผู้เข้าแข่งขัน 20 คน)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ
เด็กหญิงวริศรากรมนันทรโรงเรียนสุทธสิริโสภาที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 1ระดับชั้น ป.4-6
ในการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ ประจำปี 2556 ประเภทโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

เด็กพิชาภรณ์ กระทู่นันต์ โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต ได้อันดับที่ 9 ระดับชั้น ป.1-3 ในการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ ประจำปี 2556 ประเภทโรงเรียนเอกชน

 
Comments