การสัมมนาวิชาการ และแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุ ปี 2557

โพสต์23 ส.ค. 2557 00:40โดยสพป. หนองคาย เขต 2
เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2557 สมาคมศึกษานิเทศก์จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ จัดงานสัมมนาวิชาการและงานแสดงมุฑิตาจิตผู้ที่เกณียณอายุประจำปี 2557  โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.สพป.ทั้ง 4 แห่ง ร่วมงาน และยังได้รับฟังการบรรายายพิเศษจาก คณบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในหัวข้อ บทบาทศึกษานิเทศก์ในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ในภาคบ่ายยังได้รับฟังการเสวนาในหัวข้อ    ศึกษานิเทศก์กับบทบาทที่ต้องการ ของผู้บริหาร และครู  ส่วนในตอนเย็นมีพิธีการแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งมีด้วยกัน 4 ท่าน
ภาพบรรยากาศ

สัมมนา สมาคมศึกษานิเทศก์หนองคายบึงกาฬ


Comments