การอบรมขยายผลโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

โพสต์31 ส.ค. 2557 00:19โดยสพป. หนองคาย เขต 2

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จัดอบรมขยายผลโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนที่ สพฐ. ร่วมกับ คสช. จะดำเเนินการเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาส 5 ธันวา ปีนี้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เป็นผู้บริหารโรงเรียนจากโรงเรียนขนาดเล็ก 60 โรงเรียนและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ 
ชมภาพบรรยากาศครับ

อบรมขยายผลทางไกลผ่านดาวเทียม

Comments