นิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน

โพสต์21 พ.ย. 2557 08:55โดยสพป. หนองคาย เขต 2
ระหว่างวันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2557  คณะกรรมการนิเทศเครือข่ายทุ่งหลวงต่างคำ ประกอบด้วย ท่านรองประหยัด  โพนสิงห์, ผอ.รัฐฐา  มานัส  , ศน.อนุชิต  บัวพุฒ และ ศน.จักรพัฒน์  สมบูรณ์  เข้านิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนโดยมีประเด็นในการนิเทศดังนี้  1. การอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียน
 2. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
4. การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
5. การจัดกิจกรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
6. การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ขอบคุณคณะครูที่ให้การต้อนรับด้วยดีครับ

ภาพกิจกรรมการนิเทศ

Comments