รวมข้อสอบ NT, O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โพสต์17 ธ.ค. 2557 20:30โดยสพป. หนองคาย เขต 2
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  โดยชมรมครูภาษาไทย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒  ได้รวบรวมข้อสอบภาษาไทยให้สถานศึกษาในสังกัดเลือกใช้ในการเตรียมความพร้อมการทดสอบ NT. ป.๓  และ O-NET ป.๖, ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ทั้งนี้ ให้ครูผู้สอนนำไปในวันประชุมชี้แจง  วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗  ณ ห้องจามจุรี  โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย   ดังนี้  ภาคเช้า : ครูผู้สอนภาษาไทย ป.๓  ภาคบ่าย: ครูผู้สอนภาษาไทย ป.๖ และ ม.๓   

Thai.O-Net,NT57

Comments