การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

โพสต์25 ส.ค. 2559 16:30โดยสพป. หนองคาย เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ        ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๔ กันยายน  ๒๕๕๙  และสอบคัดเลือก  รอบที่ ๑  ในวันที่  ๑๒  พฤศจิกายน ๒๕๕๙
      ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒  ได้จัดส่งคู่มือการดำเนินงานเพื่อให้โรงเรียนดำเนินการรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เข้าสอบแข่งขันระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (นักเรียน ชั้นป.๑ - ๓) และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (นักเรียนชั้น ป.๔– ๖) โดยสมัครด้วยระบบออนไลน์  สามารถดูรายละเอียดและวิธีการสมัคร ได้ในเว็บไซต์  http://test.ipst.ac.th  หรือ gg.gg/ipst_nk2

ĉ
สพป. หนองคาย เขต 2,
25 ส.ค. 2559 16:30
Comments