การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน1/2559

โพสต์25 พ.ค. 2559 18:20โดยสพป. หนองคาย เขต 2
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.หนองคาย เขต 2 กำหนดให้มีการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในสังกัดระหว่างวันที่ 26-31 พฤษภาคม 2559 โดยแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการนิเทศออกเป็นเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 11 คณะ ออกติดตามด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเรียน
2. ด้านสภาพอาคารเรียนและอาคารประกอบ
3. ด้านสภาพบรรยากาศภายในห้องเรียน
4. ด้านอื่น ๆ ตามนโยบาย สพฐ.

Ċ
สพป. หนองคาย เขต 2,
22 ก.ค. 2559 23:23
Comments