การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

โพสต์6 ส.ค. 2557 02:09โดยสพป. หนองคาย เขต 2ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต  2   กำหนดจัดประชุมเชิง -ปฏิบัติการพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อเป็นตัวแทนหน่วยงานต้นสังกัดร่วมในการประเมินติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด

               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2  จึงขอให้ท่านได้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรในเครือข่ายของท่านจำนวน3 คน  ประกอบด้วย  ประธานเครือข่าย  และผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายเข้าร่วมในการประชุมในวันที่11 มีนาคม 2557 ณ หอประชุมสุนทรธรรมธาดา   ตามกำหนดการที่แนบท้ายนี้ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต  2   กำหนดจัดประชุมเชิง -ปฏิบัติการพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อเป็นตัวแทนหน่วยงานต้นสังกัดร่วมในการประเมินติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด

               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2  จึงขอให้ท่านได้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรในเครือข่ายของท่านจำนวน3 คน  ประกอบด้วย  ประธานเครือข่าย  และผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายเข้าร่วมในการประชุมในวันที่11 มีนาคม 2557 ณ หอประชุมสุนทรธรรมธาดา   ตามกำหนดการที่แนบท้ายนี้


 86660_1.doc 

 86660_2.doc 
Comments