การอบรมเชิงปฏิบัติการ : การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL)

โพสต์17 ก.ย. 2557 20:42โดยสพป. หนองคาย เขต 2
สพป.หนองคาย เขต ๒ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน  (BBL)  ระยะที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๖-๗ ตุลาคม ๒๕๕๗  ณ โรงเรียนราชาโฮเทลแอนด์รีสอร์ท  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย
ĉ
สพป. หนองคาย เขต 2,
22 ก.ค. 2559 23:23
Comments