การอบรมเชิงปฏิบัติการ : การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL)

โพสต์17 ก.ย. 2557 20:42โดยnki2 admin
สพป.หนองคาย เขต ๒ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน  (BBL)  ระยะที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๖-๗ ตุลาคม ๒๕๕๗  ณ โรงเรียนราชาโฮเทลแอนด์รีสอร์ท  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย