เอกสารประกอบการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ 2-4 พ.ค. 2557

โพสต์6 ส.ค. 2557 02:12โดยสพป. หนองคาย เขต 2
เป็นเเอกสารจากการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเดอะพาลาซโซ่ ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร 

- สไลด์นำเสนอการใช้ผลการสอบขับเคลื่อนการสอน   โดย ศน.สมชาย มิตรมูลพิทักษ์
- สไลด์นำเสนอหลักสูตรพัฒนาศึกษานิเทศก์ 2557 โดย ศน.สมควร วรสันต์
- สไลด์นำเสนอ การสมัครเข้ารับการพัฒนาศึกษานิเทศก์ 2557 โดย ศน.ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย
- เอกสารประกอบการประชุม


หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ ศนฐ. โดยตรงก็ได้ครับ
Comments