ปฏิทินการนิเทศ

แสดง 7 รายการ
รายการนิเทศผู้นิเทศวัน/เดือน/ปีเวลาสถานที่
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
รายการนิเทศผู้นิเทศวัน/เดือน/ปีเวลาสถานที่
นิเทศเต็มพิกัดครั้งที่ 2/2557 นายจักรพัฒน์ สมบูรณ์,นายอนุชิต บัวพุฒ 14 พฤศจิกายน 2557 09.00 น.-16.00 น. โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ,บ้านห้วยน้ำเย็น 
นิเทศเต็มพิกัด คณะกรรมการชุดที่ 1 26 สิงหาคม 2557 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงและบ้านร่องโน-ร่องแกมฯ 
นิเทศเต็มพิกัด คณะกรรมการ ชุดที่ 1 1 กันยายน 2557 09.00-12.00น. และ 13.00-16.00 น. ร.ร.บ้านดงกำพี้ และ ร.ร.บ้านหาดสั่ง 
นิเทศเต็มพิกัด คณะกรรมการชุดที่ 1 28 สิงหาคม 2557 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น และบ้านโคกหัวภู 
นิเทศเต็มพิกัด คณะกรรมการชุดที่ 1 2 กันยายน 2557 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. โรงเรียนบ้านนาเมย และ บ้านนาตาลเหนือ 
นิเทศเต็มพิกัด คณะกรรมการชุดที่ 1 27 สิงหาคม 2557 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ และ บ้านหนองแหวน 
นิเทศตามโครงการนิเทศเต็มพิกัด  คณะกรรมการชุดที่ 1 25 สิงหาคม 2557 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. โรงเรียนบ้านสร้างนาง และ บ้านหนองแคน-ดอนสนุก 
แสดง 7 รายการ
Comments