เอกสารแนะนำ


เอกสารนำเสนอ การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2560

โพสต์21 พ.ค. 2560 19:10โดยสพป. หนองคาย เขต 2

เอกสารนำเสนอ การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2560  " ผอ.เขต พบเพื่อนครู"  จัดเมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม  2560 ณ โรงแรมราชา  อ.โพนพิสัย  จ.หนองคาย

นำเสนอประชุมครู 2560


คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2559

โพสต์29 เม.ย. 2560 07:23โดยสพป. หนองคาย เขต 2

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  จัดทำรายงานคะแนนประจำปีการศึกษา 2559 ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ขอให้โรงเรียนนำคะแนนไปเป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการปีการศึกษาต่อไป

ดาวน์โหลดข้อสอบ pre nt ปีการศึกษา ๒๕๕๙

โพสต์23 ก.พ. 2560 14:51โดยสพป. หนองคาย เขต 2

ดาวน์โหลดข้อสอบ pre nt ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ข้อสอบ Pre NT ป.3 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 นค.2


ดาวน์โหลดข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559

โพสต์22 ก.พ. 2560 18:01โดยสพป. หนองคาย เขต 2   [ อัปเดต 23 ก.พ. 2560 14:48 ]

ดาวน์โหลดข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 
รหัสในการแตกไฟล์ส่งเข้าระบบ smartarea แล้วครับ

ข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559


ดาวน์โหลดวิเคราะห์แบบทดสอบ NT ปี 56-59

โพสต์9 ก.พ. 2560 20:02โดยสพป. หนองคาย เขต 2

ผมรวบรวมแบบทดสอบที่วิเคราะห์ตามตัวชี้วัด ปี 56-59 สามารถดาวน์โหลดได้ที่

วิเคราะห์ NT 56-59


คู่มือแนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตามทางไกลผ่นดาวเทียม

โพสต์11 ม.ค. 2558 19:45โดยสพป. หนองคาย เขต 2


เป็นเอกสารสำหรับให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนควรศึกษารายละเอียดและจัดทำแนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับการนิเทศ กำกับ  ติดตาม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไปในการดำเนินงานควรกำหนดเป็นโครงการ/กิจกรรม  ที่มีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน รวบรวมเอกสารในการตรวจสอบได้ต่อไป

คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญ ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์17 พ.ย. 2557 07:51โดยสพป. หนองคาย เขต 2

คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญ
ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพี้นฐานพุทธศักราช 2551 

https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHlaXFsWnM5akYxX1E/edit

แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของ ผู้เรียนสำหรับครูผู้สอนประเมินผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โพสต์17 พ.ย. 2557 07:39โดยสพป. หนองคาย เขต 2แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียนสำหรับครูผู้สอนประเมินผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการประเมินสมรรถนะสำคัญของเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551

1-10 of 11