แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของ ผู้เรียนสำหรับครูผู้สอนประเมินผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โพสต์17 พ.ย. 2557 07:39โดยสพป. หนองคาย เขต 2


แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียนสำหรับครูผู้สอนประเมินผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการประเมินสมรรถนะสำคัญของเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551

Comments