คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2559

โพสต์29 เม.ย. 2560 07:23โดยnki2 admin
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  จัดทำรายงานคะแนนประจำปีการศึกษา 2559 ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ขอให้โรงเรียนนำคะแนนไปเป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการปีการศึกษาต่อไป
Ĉ
nki2 admin,
18 พ.ค. 2560 23:54
Ĉ
nki2 admin,
29 เม.ย. 2560 07:23
Ĉ
nki2 admin,
29 เม.ย. 2560 07:23
Comments