คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2559

โพสต์29 เม.ย. 2560 07:23โดยสพป. หนองคาย เขต 2
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  จัดทำรายงานคะแนนประจำปีการศึกษา 2559 ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ขอให้โรงเรียนนำคะแนนไปเป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการปีการศึกษาต่อไป
Ĉ
สพป. หนองคาย เขต 2,
18 พ.ค. 2560 23:54
Ĉ
สพป. หนองคาย เขต 2,
29 เม.ย. 2560 07:23
Ĉ
สพป. หนองคาย เขต 2,
29 เม.ย. 2560 07:23
Comments