คู่มือแนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตามทางไกลผ่นดาวเทียม

โพสต์11 ม.ค. 2558 19:45โดยสพป. หนองคาย เขต 2

เป็นเอกสารสำหรับให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนควรศึกษารายละเอียดและจัดทำแนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับการนิเทศ กำกับ  ติดตาม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไปในการดำเนินงานควรกำหนดเป็นโครงการ/กิจกรรม  ที่มีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน รวบรวมเอกสารในการตรวจสอบได้ต่อไป

Comments