กิจกรรมล่าสุดของไซต์

21 พ.ค. 2560 19:21 nki2 admin แก้ไข ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ สพป.หนองคาย เขต 2
21 พ.ค. 2560 19:11 nki2 admin สร้าง เอกสารนำเสนอ การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2560
18 พ.ค. 2560 23:54 nki2 admin แนบ ป.3 เปรียบเทียบ 55-59 .xlsx กับ คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2559
29 เม.ย. 2560 07:27 nki2 admin แก้ไข ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ สพป.หนองคาย เขต 2
29 เม.ย. 2560 07:23 nki2 admin แนบ สรุป onet ปี 59 ม.3.xls กับ คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2559
29 เม.ย. 2560 07:23 nki2 admin แนบ สรุป onet ปี 59 ป.6.xls กับ คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2559
29 เม.ย. 2560 07:23 nki2 admin สร้าง คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2559
23 ก.พ. 2560 14:53 nki2 admin แก้ไข ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ สพป.หนองคาย เขต 2
23 ก.พ. 2560 14:53 nki2 admin แก้ไข โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มนิเทศฯ
23 ก.พ. 2560 14:52 nki2 admin แก้ไข คณะกรรมการ กตปน.
23 ก.พ. 2560 14:51 nki2 admin สร้าง ดาวน์โหลดข้อสอบ pre nt ปีการศึกษา ๒๕๕๙
23 ก.พ. 2560 14:49 nki2 admin แก้ไข ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ สพป.หนองคาย เขต 2
23 ก.พ. 2560 14:48 nki2 admin แก้ไข ดาวน์โหลดข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559
23 ก.พ. 2560 14:47 nki2 admin แก้ไข ดาวน์โหลดข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559
23 ก.พ. 2560 14:46 nki2 admin แก้ไข ดาวน์โหลดข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559
22 ก.พ. 2560 18:01 nki2 admin สร้าง ดาวน์โหลดข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559
22 ก.พ. 2560 17:40 nki2 admin แก้ไข ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ สพป.หนองคาย เขต 2
22 ก.พ. 2560 17:40 nki2 admin แนบ centertest.jpg กับ ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ สพป.หนองคาย เขต 2
19 ก.พ. 2560 18:06 nki2 admin แก้ไข ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ สพป.หนองคาย เขต 2
19 ก.พ. 2560 17:47 nki2 admin แก้ไข ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ สพป.หนองคาย เขต 2
19 ก.พ. 2560 17:47 nki2 admin แนบ prent.jpg กับ ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ สพป.หนองคาย เขต 2
9 ก.พ. 2560 20:04 nki2 admin แก้ไข ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ สพป.หนองคาย เขต 2
9 ก.พ. 2560 20:04 nki2 admin แก้ไข ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ สพป.หนองคาย เขต 2
9 ก.พ. 2560 20:03 nki2 admin แนบ NTtest.jpg กับ ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ สพป.หนองคาย เขต 2
9 ก.พ. 2560 20:02 nki2 admin สร้าง ดาวน์โหลดวิเคราะห์แบบทดสอบ NT ปี 56-59

เก่ากว่า | ใหม่กว่า