เอกสารลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้


คู่มือการนิเทศ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สำหรับ Smart Trainer

ไฟล์ PDF
ฉบับคู่มือ

แบบรายงาน 1 ( ST1)
แบบรายงาน 2 ( ST2)
แบบรายงาน 3 ( ST3)
แบบรายงาน 4 ( ST4)
แบบประเมินความพึงพอใจ นร. ป.1-3 ( ST5)
แบบประเมินความพึงพอใจ นร. ป.4-6 ( ST5)
แบบประเมินความพึงพอใจ นร. ม.1-3 ( ST5)
แบบประเมินความพึงพอใจ ครู ( ST51)
แบบประเมินความพึงพอใจ ผู้ปกครอง ( ST6)
แบบสรุปรายงานความก้าวหน้า ระดับเขตพื้นที่(ST7)
แบบประเมินความสำเร็จ (ST8)

ไฟล์ DOC

ปกหน้า ] [ ปกหลัง ]
ฉบับคู่มือ

แบบรายงาน 1 ( ST1)
แบบรายงาน 2 ( ST2)
แบบรายงาน 3 ( ST3)
แบบรายงาน 4 ( ST4)
แบบประเมินความพึงพอใจ นร. ป.1-3 ( ST5)
แบบประเมินความพึงพอใจ นร. ป.4-6 ( ST5)
แบบประเมินความพึงพอใจ นร. ม.1-3 ( ST5)
แบบประเมินความพึงพอใจ ครู ( ST51)
แบบประเมินความพึงพอใจ ผู้ปกครอง ( ST6)
แบบสรุปรายงานความก้าวหน้า ระดับเขตพื้นที่(ST7)
แบบประเมินความสำเร็จ (ST8)

แผนภาพกรอบการนิเทศ
 

รายงานครูผู้สอนดนตรี ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์

รายงานการดำเนินงาน"ลดเวลาเรียนฯ" ประจำวัน


   เข้าระบบรายงาน Online
   คู่มือระบบรายงาน Online

 กำหนดการรายงาน ตามแบบ ST

 ตรวจสอบรหัสผ่าน


 รายชื่อ Smart Trainers สพม.
 รายชื่อ Smart Trainers สพป.

แบบรายงานโรงเรียนเข้าร่วม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปี ๕๙

โพสต์20 ม.ค. 2559 20:09โดยสพป. หนองคาย เขต 2

ให้โรงเรียนที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กรอกข้อมูลโรงเรียนตามแบบฟอร็มด้านล่างนี้ครับ


เอกสารที่โรงเรียนดำเนินการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

โพสต์16 พ.ย. 2558 00:44โดยสพป. หนองคาย เขต 2


เอกสารลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารุ้


1-2 of 2