เอกสารวิชาการ

คู่มือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โพสต์3 มิ.ย. 2558 20:13โดยสพป. หนองคาย เขต 2

เอกสารเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางสำหรับโรงเรียนในการดำเนินงาน

แบบคัดกรองการอ่านเขียนภาษาไทย

โพสต์17 ก.ย. 2557 21:00โดยสพป. หนองคาย เขต 2


รายงานการประเมินคุณภาพขั้นพื้นฐาน (Onet) ปีการศึกษา 2555

โพสต์23 ส.ค. 2557 00:15โดยสพป. หนองคาย เขต 2

ดาวน์โหลด รายงานการประเมินคุณภาพขั้นพื้นฐาน (Onet) ปีการศึกษา 2555

รายงานการประเมินคุณภาพระดับเขตพื้นที่ (LAS) ปีการศึกษา 2554

โพสต์23 ส.ค. 2557 00:05โดยสพป. หนองคาย เขต 2


ดาวน์โหลดรายงานการประเมินคุณภาพระดับเขตพื้นที่ (LAS) ปีการศึกษา 2554
ดาวน์โหลดคลิกที่นี่ครับ

รายงานการประเมินระดับเขตพื้นที่ (LAS)ปีการศึกษา 2555

โพสต์23 ส.ค. 2557 00:04โดยสพป. หนองคาย เขต 2

รายงานการประเมินระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2555

รายงานการประเมินคุณภาพระดับเขตพื้นที่ (LAS) ปีการศึกษา 2557

โพสต์23 ส.ค. 2557 00:02โดยสพป. หนองคาย เขต 2

รายงานการประเมินคุณภาพระดับเขตพื้นที่ (LAS) ปีการศึกษา 2556

1-6 of 6